יצירת קשר הכתבים ביקור אצל האדמו"ר פתיחה

ביקור אצל האדמו"ר

ניתן לבקר את כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א בתיאום מראש בטלפון 02-6520002

לידיעתכם: העצות, הערכות מצב, הברכות והסגולות שכ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א מעניק לכם, אינם באים בשום פנים ואופן במקום הייעוץ וההכוונה המקצועית שעליכם לקבל מבעלי המקצוע המוסמכים בתחומים עליהם אתם משוחחים עם כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א. עצותיו הן בגדר הצעה בלבד, ואינן פסק הלכה ואינכם מחוייבים לקבלן או לפעול על פיהן.
הערכותיו של כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א אודות מצבים ואנשים הן סובייקטיביות וניתנות ע"פ מיטב הבנתו והשגתו הרוחנית, אך אינן מחייבות אתכם.
האדמו"ר אינו עוסק בראיית העתיד, עתידנות, אלא בהערכת מצבים על פי הערכת הנפשות הפועלות, על פי הבנתו וניסיונו. הברכות שכ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א מעניק לכם, אינן באות בשום פנים ואופן, במקום המעשים הראויים שעליכם לעשות בתור השתדלות בנושא עליהם קבלתם את הברכה. לדוגמא: ברכה לרפואה שלמה לא באה במקום התייעצות עם רופא! כמו כן, השמן או שאר סגולות לא באות במקום המעשים שעליכם לעשות לפתרון בעייתכם אלא רק תוספת בלבד. אין כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א מבטיח שום תוצאות חיוביות בשום תחום עליהם תשוחחו עמו, כל דבריו הם בגדר תפילות איחולים וציפייה לישועה, ולא הבטחה או ראיית העתיד.
כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א מברך – אך רק בורא עולם ית' קובע מה יהיו התוצאות!

בעניין קריאת הפנים מאדם ותמונות, ולמען הסר ספק:
כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א נעזר בס"ד בקריאת הפנים על מנת לעזור לאנשים. לידיעתכם: לא מדובר כאן בחכמת הפרצוף של האריז"ל, הקבלה או ספר הזהר! אלא במתנת שמים שקיבל האדמו"ר שליט"א: מתנה פירושה שאי אפשר ללמוד דרך זו מפי ספרים או סופרים!
מייחסים לכ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א יכולת "בראיית נסתרות" אך יש לדעת שכל זה תלוי ברצון השם ית' בלבד! רק השם ית' רואה ויודע הכל. ככתוב: "אין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות".
דרך עבודתו של כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א היא ע"פ התורה וההלכה, האמונה הפשוטה והתמימה ולא בדרך של קבלה מעשית - האסורה באיסור חמור!! בענין האדמורו"ת, ולמען הסר ספק: כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א הוא המייסד והאדמו"ר הראשון של חסידות רחלין. הוא הוכתר כאדמו"ר ע"י החסידים שלו, על פי המסורת החסידית בדרך הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, הכוללת כתב הכתרה והתקשרות!

על אודות דרכה של חסידות רחלין תוכלו להתעמק באתר שלנו. חסידות רחלין הינה התארגנות רוחנית עצמאית. איננו נתמכים כספית מכספי מדינה. החסידות לא עוסקת בפוליטיקה והיא קשורה ומשפיעה על כלל עם ישראל בדרך של אהבת חינם.
כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א עסוק 24 שעות ביממה בעבודת השם ובעזרה לזולת. הוא מתפנה לקבל את פני הבאים לבקרו בשעות הערב והלילה, מפני מורכבות תפקידו אין אנו יכולים להתחייב על שעה מדויקת בה תוכלו לפוגשו אישית, לכן עליכם להתאזר בסבלנות. מרגע שהוא מתחיל לפגוש את הבאים לבקרו הוא ממשיך עד אחרון המבקרים. עמכם הסליחה על ההמתנה הארוכה.

כ"ק האדמו"ר מרחלין שליט"א אינו רב מוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל.


בברכת הצלחה
חסידי רחלין